ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze
 
ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra

Telefon:  68 324 56 55
Telefon/fax:  68 327 08 38

Adres e-mail
 
Komunikat
 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów informuje, że zgodnie z dzisiejszymi (09.10.2020r.) ustaleniami pomiędzy miastem a Wojewodą Lubuskim powrót pierwszych mieszkancow na ulice Lubuską rozpocznie sie w sobote 17 października br.
 
Informacja
 
W związku z zakończeniem ewakuacji w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze informujemy, że w dniu 8 i 9 października 2020 r. strażacy Państwowej Straży Pożarnej i żołnierze WOT będą dokonywać dezynfekcji wszystkich pomieszczeń celem przygotowania obiektu do ponownego zasiedlenia przez mieszkańców. Dezynfekcja będzie polegać na ozonowaniu i zamgławianiu poszczególnych pokoi i korytarzy oraz pomieszczeń gospodarczych. Po przekazaniu obiektu Miastu Zielona Góra pracownicy DPS-u rozpoczną sprzątnie placówki.
 
Ważne! Informujemy, że podczas przygotowania obiektu do ponownego przyjęcia mieszkańców w placówce nie będzie pracowników a telefony kontaktowe będą wyłączone. 
 
W przypadku pytań o stan zdrowia podopiecznych prosimy o kontakt ze szpitalami w ktorych sie znajduja. Informacji o miejscu pobytu udziela p. Agnieszka Tkaczyk tel 691 721 583.
 
Informacja
 
Informuję, że na dzień 25 września 2020 r., 13 pracowników i 1 mieszkaniec naszego Domu są osobami zakażonymi Covid-19. Mieszkaniec przebywa w szpitalu i znalazł się tam z powodu innych chorób. Zakażeni pracownicy przebywają w izolacji. Jest to wynik pobrania wymazu od wszystkich pracowników w dniu 24.09.2020 r.
 
W dniu 25.09.2020 r. były pobrane wymazy od wszystkich mieszkańców Domu. Na wyniki oczekujemy. Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę, która dotychczas jest sprawowana przez pracowników Domu.
 
DPS w tej sytuacji ściśle współpracuje z Sanepidem w Zielonej Górze, władzami Miasta Zielona Góra w tym z  Departamentem Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta.
 
Biorąc pod uwagę trudną sytuację związaną z COVID-19, zapewniam Mieszkańców i ich Rodziny, że wszyscy  pracownicy Domu panują nad sytuacją i ze spokojem, rozwagą i pełnym poszanowaniem naszych Mieszkańców wykonują swoje zadania opiekuńcze.
 
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów
Roman Działa
 
Oświadczenie
 
             W odniesieniu do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 7.09.2020 r. pt.:”Śmierć w Domu Spokoju” informuję, że sytuacje przedstawione  w artykule zostały pokazane w sposób jednostronny, nieodzwierciedlający faktycznej, bardzo trudnej sytuacji w DPS-ie. Wynikała ona przede wszystkim z niebezpieczeństwa zarażenia COVID-19  w tak dużym skupisku osób starszych, szczególnie narażonych z powodu wieku, występowania u mieszkańców wielu chorób współistniejących oraz braku możliwości bezpośrednich kontaktów i przebywania rodzin z mieszkańcami w pokojach, w celu zabezpieczenia ich przed zakażeniem  COVID-19 wniesionym z zewnątrz.
 
- Jak wynika z rozmów z pracownikami służb medycznych pracujących w DPS-ie osoby wymienione w artykule były prawidłowo zaopiekowane pod względem medycznym, tak przez pielęgniarki jak i lekarza rodzinnego, co potwierdza m.in. dokumentacja medyczna.
 
-  Przypadki zgonów zgłasza lekarzowi POZ pielęgniarka dyżurna. Wezwany lekarz je  potwierdza i odnotowuje w karcie zgonu jego przyczynę. We wszystkich przypadkach przyczyny zgonów nie budziły wątpliwości ani lekarza ani rodzin mieszkańców, którzy nie kierowali żadnych zastrzeżeń do dyrektora DPS.
 
- Sugestie dotyczące np. braku środków ochrony osobistej były badane między innymi przez uprawnione do tego organy zewnętrzne takie jak Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze i Sanepid, które nie potwierdziły takich informacji, co znajduje odzwierciedlenie w protokołach pokontrolnych. Dzięki realizacji projektów wspierających dps-y oraz środkom ochrony przekazanym przez Urząd Miasta Zielona Góra, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze  jest zaopatrzony w odpowiednią ilość płynów dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej dla pracowników pozwalającą prawidłowo i bezpiecznie funkcjonować.
 
- Wszystkich mieszkańców i ich rodziny informuję, że nasz Dom zawsze funkcjonował i nadal funkcjonuje z pełnym poszanowaniem praw naszych mieszkańców w trosce o ich zdrowie, życie i bezpieczeństwo i  każdego dnia spełnia swoja misję,  a taki artykuł tylko szkodzi dobrej atmosferze mieszkańców Domu i nie służy temu, aby pracownicy mogli wejść w pełni sił i chęci do pracy w nowy dzień.
 
Roman Działa
Dyrektor DPS dla Kombatantów
w Zielonej Górze