ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wioletta Baziuk - dyrektor
Krzysztof Łoziński - z-ca dyrektora ds. organizacyjnych
Wiesława Fulara - główny księgowy
Marzena Muszyńska - kierownik działu opiekuńczo-medycznego
Barbara Cieluch - p.o.  z-cy kierownika działu opiekuńczo-medycznego
Olga Soińska - kierownik działu techniczno-gospodarczego
Anita  Kalinowska - inspektor ochrony danych
 
 
Do kompetencji dyrektora Domu należy:
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników Domu,
 • wydawanie zarządzeń regulujących pracę Domu,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Domu,
 • czynności wynikające z pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta,
 • czuwanie nad prawidłowym świadczeniem usług zgodnie z obowiązującym standardem,
 • nadzorowanie stanu sanitarno- epidemiologicznego i higienicznego Domu oraz jego otoczenia,
 • organizowanie okresowych narad i spotkań z mieszkańcami i pracownikami Domu w celu wymiany poglądów i oceny świadczenia podstawowych usług,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców Domu jak i zatrudnionych w nim osób.
 
Do kompetencji głównego księgowego należy:
 • bieżące prowadzenie spraw finansowo-księgowych,
 • sporządzanie na każdy rok preliminarza i przeprowadzanie w nim niezbędnych korekt,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w tym bilansów itp.,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • terminowe egzekwowanie należności,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń w ustalonych terminach,
 • terminowe dokonywanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych,
 • prowadzenie kont depozytowych,
 • pełnienie zastępstwa pod nieobecność dyrektora.
 
Do kompetencji Kierownika Działu Opiekuńczo-Medycznego należy:
 • dbanie o potrzeby psychospołeczne mieszkańców,
 • prowadzenie terapii zajęciowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących mieszkańców,
 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom,
 • utrzymanie stałego kontaktu i więzi psychospołecznej z mieszkańcami i ich rodzinami,
 • dbanie o zorganizowanie czasu wolnego i prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców,
 • zapewnianie opieki medycznej,
 • zapewnienie całodobowej opieki pielęgnacyjnej,
 • dbanie o sprawność fizyczną mieszkańców oraz usprawnienie leczniczo-rehabilitacyjne poprzez gimnastykę i ćwiczenia rekreacyjne,
 • prowadzenie rehabilitacji poszpitalnej oraz wykonywanie zabiegów wg zaleceń lekarskich,
 • dbanie o porządek i higienę osobistą mieszkańców;
 • współpraca z pozostałymi działami Domu,
 • działania określone w przepisach odrębnych.
Do kompetencji Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego należy:
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu pod względem techniczno-organizacyjnym,
 • zaopatrywanie Domu w artykuły żywnościowe, odzież i obuwie robocze, sprzęt techniczny itp.,
 • prowadzenie remontów, przeglądów technicznych, napraw, konserwacji,
 • zaspakajanie potrzeb bytowych mieszkańców poprzez wyposażanie pokoi oraz zaopatrywanie mieszkańców w odzież, pościel i środki higieny osobistej,
 • ustalanie właściwych receptur jadłospisu, zapewniając właściwe normy żywieniowe,
 • współpraca z pozostałymi działami Domu,
 • działania określone w przepisach odrębnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Bącal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bącal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-31 14:23:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Bącal
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-31 14:30:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Bącal
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04 17:49:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »