ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr Wioletta Baziuk - dyrektor
mgr Krzysztof Łoziński - z-ca dyrektora ds. organizacyjnych
mgr inż. Izabela Kapusta - główny księgowy
mgr inż. Agnieszka Tkaczyk - kierownik działu medyczno-reahabilitacyjnego
mgr Sylwia Kołdyk - kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego
mgr inż. Krzysztof Kasza - kierownik działu techniczno-gospodarczego
Ewa Miciuła - p.o. kierownika sekcji żywienia
 
 
Do kompetencji dyrektora Domu należy:
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników Domu,
 • wydawanie zarządzeń regulujących pracę Domu,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Domu,
 • czynności wynikające z pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta,
 • czuwanie nad prawidłowym świadczeniem usług zgodnie z obowiązującym standardem,
 • nadzorowanie stanu sanitarno- epidemiologicznego i higienicznego Domu oraz jego otoczenia,
 • organizowanie okresowych narad i spotkań z mieszkańcami i pracownikami Domu w celu wymiany poglądów i oceny świadczenia podstawowych usług,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców Domu jak i zatrudnionych w nim osób.
 
Do kompetencji głównego księgowego należy:
 • bieżące prowadzenie spraw finansowo-księgowych,
 • sporządzanie na każdy rok preliminarza i przeprowadzanie w nim niezbędnych korekt,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w tym bilansów itp.,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • terminowe egzekwowanie należności,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń w ustalonych terminach,
 • terminowe dokonywanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych,
 • prowadzenie kont depozytowych,
 • pełnienie zastępstwa pod nieobecność dyrektora.
 
Kierownik Działu Medyczno-Rehabilitacyjnego odpowiedzialny jest za:
 • zapewnienie opieki medycznej i całodobowej opieki pielęgnacyjnej mieszkańcom
 • sprawność fizyczną mieszkańców oraz usprawnienie leczniczo-rehabilitacyjne poprzez gimnastykę i ćwiczenia rekreacyjne,
 • prowadzenie rehabilitacji poszpitalnej oraz wykonywanie zabiegów wg zaleceń lekarskich,
 • prawidłową pracę Działu realizowaną na poszczególnych stanowiskach pracy oraz koordynację prac na tych stanowiskach,
 • właściwe organizowanie pracy podległego personelu tj. pielęgniarek, pokojowych, technika fizjoterapii,
 • dbanie o higienę osobistą mieszkańców.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Bącal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Bącal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-31 14:23:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Bącal
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-31 14:30:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Bącal
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-12 12:34:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »