ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oświadczenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-09 07:38:25 przez Anna Bącal

Akapit nr - brak tytułu

Oświadczenie
 
             W odniesieniu do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 7.09.2020 r. pt.:”Śmierć w Domu Spokoju” informuję, że sytuacje przedstawione  w artykule zostały pokazane w sposób jednostronny, nieodzwierciedlający faktycznej, bardzo trudnej sytuacji w DPS-ie. Wynikała ona przede wszystkim z niebezpieczeństwa zarażenia COVID-19  w tak dużym skupisku osób starszych, szczególnie narażonych z powodu wieku, występowania u mieszkańców wielu chorób współistniejących oraz braku możliwości bezpośrednich kontaktów i przebywania rodzin z mieszkańcami w pokojach, w celu zabezpieczenia ich przed zakażeniem  COVID-19 wniesionym z zewnątrz.
 
- Jak wynika z moich rozmów z pracownikami służb medycznych pracujących w DPS-ie osoby wymienione w artykule były prawidłowo zaopiekowane pod względem medycznym, tak przez pielęgniarki jak i lekarza rodzinnego, co potwierdza m.in. dokumentacja medyczna.
 
-  Przypadki zgonów zgłasza lekarzowi POZ pielęgniarka dyżurna. Wezwany lekarz je  potwierdza i odnotowuje w karcie zgonu jego przyczynę. We wszystkich przypadkach przyczyny zgonów nie budziły wątpliwości ani lekarza ani rodzin mieszkańców, którzy nie kierowali żadnych zastrzeżeń do dyrektora DPS.
 
- Sugestie dotyczące np. braku środków ochrony osobistej były badane między innymi przez uprawnione do tego organy zewnętrzne takie jak Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze i Sanepid, które nie potwierdziły takich informacji, co znajduje odzwierciedlenie w protokołach pokontrolnych. Dzięki realizacji projektów wspierających dps-y oraz środkom ochrony przekazanym przez Urząd Miasta Zielona Góra, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze  jest zaopatrzony w odpowiednią ilość płynów dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej dla pracowników pozwalającą prawidłowo i bezpiecznie funkcjonować.
 
- Wszystkich mieszkańców i ich rodziny informuję, że nasz Dom zawsze funkcjonował i nadal funkcjonuje z pełnym poszanowaniem praw naszych mieszkańców w trosce o ich zdrowie, życie i bezpieczeństwo i  każdego dnia spełnia swoja misję,  a taki artykuł tylko szkodzi dobrej atmosferze mieszkańców Domu i nie służy temu, aby pracownicy mogli wejść w pełni sił i chęci do pracy w nowy dzień.
 
Roman Działa
Dyrektor DPS dla Kombatantów
w Zielonej Górze
« powrót do poprzedniej strony